А вот кому кошаков на юзерпигчи?

А вот кому кошаков на юзерпигчи?

тут есть:
http://doci.nnm.ru/zuga/25.04.2006/koshki_kistyu_makoto_muramatsu/